Belgium Dutch Prediction

Verwachtingen zijn een hoofdoorzaak van echtscheiding. Met de door de heilige Rampal Ji Maharaj verschafte ware spirituele kennis die de ziel doet ontwaken, verdwijnen de ongewenste verlangens van deze sterfelijke wereld, want het bereiken van het onsterfelijke land wordt het enige motief dat moet worden bereikt! 
 De ware aanbidding van de almachtige God Kabir door Sant Rampal Ji Maharaj vult het hart en de geest van een persoon met goede gedachten en vrede. Scheidingen vinden plaats door het een of andere kwaad, maar met de kracht van ware mantra's, zal ieders leven geladen worden met geluk, met het uiteindelijke voordeel van het bereiken van de onsterfelijke altijd gelukkige verblijfplaats genaamd satlok.
 Alle zielen die vastzitten in deze sterfelijke wereld, verlieten het onsterfelijke verblijf uit vrije wil en bedrogen de Almachtige God Kabir, die onze eigenlijke ouder is! Hij daalt nog steeds zo nu en dan neer om ons te redden uit de dodelijke val van leven en dood. Hoe kunnen wij zielen vechten over kleinzielige zaken?
 Sommige mensen zijn ziek door gezondheidsproblemen, anderen zijn depressief door mentale druk en weer anderen maken zich zorgen over financiële problemen, waardoor echtparen ruzie maken over kleine kwesties, wat leidt tot echtscheiding. Aan al deze problemen kan een einde komen met de ongebonden kracht van ware aanbidding, verschaft door de heilige Rampal Ji Maharaj!
 Wanneer aan mensen een verantwoordelijkheid wordt gegeven, moeten zij die met de grootste zorgvuldigheid uitvoeren. Zo ook zijn de relaties van deze wereld een plicht die ons door de Almachtige God is gegeven en die met discipline en gepast respect moet worden uitgevoerd. Echtscheiding veroorzaakt een allesvernietigende situatie en kan gestopt worden met de spirituele en sociale kennis verstrekt door Saint Rampal Ji Maharaj,die de juiste manier van leven.
Als mensen vreedzaam kunnen leven, waarom maken ze dan nog steeds ruzie? Het antwoord ligt in het feit dat drie guna's (rajguna, satguna, tamguna) en vijf eigenschappen (lust, woede, hebzucht, genegenheid, ego) hun constante invloed achterlaten op iedere ziel. Alle emoties die leiden tot verkeerde daden verdwijnen met de kracht van de ware mantra's die door de heilige Rampal Ji Maharaj worden aangereikt, waardoor het heden en de toekomst van de mensen worden gevuld met geluk en rust. 
 Ons verblijf in deze sterfelijke wereld is beperkt en het menselijk lichaam wordt ons geschonken voor het enige doel om verlossing te bereiken! Verspil deze waardevolle schat niet door je tijd en energie te steken in gevechten, die onrust veroorzaken en de vrede vernietigen. Echtscheidingen zullen uit deze wereld verdwijnen omdat de ware spirituele kennis die door Saint Rampal Ji Maharaj wordt verschaft goddelijk en hartverhelderend is.
 Aan de ene kant spreekt men over globalisering en aan de andere kant zijn er talloze gevallen van onderlinge ruzies en scheidingen die plaatsvinden! De kracht van de ware mantra's die door de Echte Heilige worden doorgegeven is zo groot, dat alle kwade eigenschappen en vervloekingen van slechte zonden verdwijnen. Kom onder het goddelijke toevluchtsoord van de Heilige Rampal Ji Maharaj en maak van deze wereld een betere plaats om in te leven!
 Mensen gaan scheiden, denkend dat hun toekomst daarna vreugdevol zal worden, maar, het feit is totaal het tegenovergestelde! Het huwelijk is een vrome relatie die met waardigheid en respect moet worden onderhouden. Alle ongewenste conflicten en problemen verdwijnen wanneer je de zo noodzakelijke taak van ware aanbidding initieert, die de enige remedie is voor alle kwaden.
 Mensen plegen onbewust overspel, waardoor vele echtscheidingen plaatsvinden. Maak kennis met de spirituele en sociale kennis die de heilige Rampal Ji Maharaj verschaft en die de geest verjongt met serene gedachten! Mensen zullen er zelfs niet aan denken om deze dodelijke zonde te begaan wanneer zij het ware pad van aanbidding volgen.
Elke dag vinden er talloze gevechten plaats als gevolg van dronkenschap, waardoor vredige huizen veranderen in duivelse huizen, wat tegelijkertijd leidt tot een toename van het aantal scheidingen dat plaatsvindt. De ware aanbidding van de Almachtige God Kabir door de heilige Rampal Ji Maharaj heeft alle ellende uit talloze levens weggevaagd door de gewoonte van dronkenschap uit te bannen, waardoor vrede en geluk worden. 
De huwelijksband is de zuiverste van allemaal en de mensen zullen zich dit feit realiseren als ze luisteren naar de serene en ware spirituele kennis die wordt verschaft door de heilige Rampal Ji Maharaj, die revolutionaire transformaties heeft teweeggebracht in het leven van zijn discipelen naar het beste! Onrust en spanningen verdwijnen uit het leven van mensen die op de Schrift gebaseerde aanbidding volgen. 
 Aangezien de mens met de dag slimmer wordt, verliezen banden hun kracht door gebrek aan wederzijds vertrouwen. De kracht van ware mantra's toont het juiste pad om een gelukkig leven te leiden, waardoor ongewenste gevoelens verwaarloosbaar worden. Echtscheidingen zullen niet meer plaatsvinden als wij allen onder de goddelijke bescherming komen van de heilige Rampal Ji Maharaj, die hier is om ons te redden van alle kwaad.
 Zelfs wanneer echtparen proberen vreedzaam te leven, zijn zij niet in staat hun woede te beheersen, waardoor zij uiteindelijk een verkeerde beslissing nemen, die echtscheiding wordt genoemd. De huwelijksband is van tevoren door God bepaald en de mens mag deze relatie in geen geval bederven. Begin met de zo noodzakelijke taak van ware aanbidding en zie hoe de emotie van woede afneemt!
Veel echtscheidingen vinden plaats vanwege het ongeziene dodelijkste kwaad genaamd 'ego', waar overmacht een tol eist van het denkvermogen. Met de hartverhelderende spirituele kennis verschaft door Saint Rampal Ji Maharaj, zullen mensen sereen en nederig worden omdat de kracht van ware mantra's grenzeloos 
 Bien que la technologie ait pris un essor rapide, réduisant la quantité de travail, la valeur des relations a connu un déclin. Les luttes mutuelles entre couples sont un phénomène courant, ce qui entraîne une augmentation du nombre de divorces. Venez sous le refuge divin de Saint Rampal Ji Maharaj et comprenez la valeur de cette pieuse relation qui est un don de Dieu.
 Opperste God Kabir is de Schepper van alle universa.
AtharvaVeda Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 4
De Allerhoogste God heeft permanent, d.w.z. eeuwig, de bovenste vier lokas (werelden) geschapen, Satlok, Alakh lok, Agam lok, Akah lok.
- Heilige Rampal Ji Maharaj
 Het heilige boek van de Sikh 
Shri Guru Granth Sahib, P-721, Raag Tilang, Mehla 1 vermeldt God Kabir 

yak araj guftam betaalt aan dar gos kun kartaar
hakaa kabeer kareem too bay-aib parvardagaar
Nanak ji zegt dat Oh Sat Kabir, U de Schepper bent van de hele natuur.
- Heilige Rampal Ji Maharaj
De Allerhoogste God, de Schepper van het hele universum, de Meester van het geslacht en de Alwetende God, is alleen Kabir Saheb, die verscheen op een lotusbloem in een vijver genaamd Lahar Tara in Kaashi (Banaras) stad.
Hij wordt niet geboren uit een moeder.
- De heilige Rampal Ji Maharaj 
 Schepper van de gehele natuur

Atharvaved Kaand 4 Anuvaak 1 Mantra 1
De eeuwige God, Zelf verschijnend in Satlok (eeuwige plaats van God Kabir) stelde de bovenste loks (werelden) veilig. Dezelfde God vestigde tijdelijk de lagere 7 sankh brahmands van ParBrahm & 21 brahmands van Brahm & ook de kleinste schepping in hen.
 Opperste God Kabir Schepper van alle universa.
Atharvaved Kaand no.4 Anuvaak no.1 Mantra no. 7
In deze Mantra is het duidelijk gemaakt dat de naam van die God, die de hele schepping heeft gedaan, de Allerhoogste God Kabir is.

- Heilige Rampal Ji Maharaj
 Opperste God Kabir, Schepper van alle universums.
Gerespecteerde Dadu ji zegt in zijn heilige toespraak dat degene die mij inwijding gaf mijn ware Guru Kabir Saheb Ji is. Hij alleen is de schepper van alle universa.
Jin mokun nij naam diya, soi Satguru humaar l
dadu doosra koi nahin, Kabir srjan haar ll

- Heilige Rampal Ji Maharaj
Schepper der natuur - Opperste God Kabir
Heilige Quran Sharif - Surah Al Furqan 25:59
God Kabir schiep de gehele natuur, wat er ook is tussen de Aarde en de Hemel in 6 dagen & op de 7e dag, zat hij op de troon in Zijn Eeuwige Plaats (Satlok), daarboven.
- Heilige Rampal Ji Maharaj 
 Opperste God Kabir, Schepper van alle universums.
Anant koti brahmand ka, ek rati nahin bhaar
Satguru Purush Kabir hain, kul ke sirjan haar
Gerespecteerde Garibdas ji Maharaj heeft duidelijk gemaakt dat de SatPurush Kabir Saheb de schepper is van alle dingen.

- Heilige Rampal Ji Maharaj
Schepper van de natuur - Opperste God Kabir
Shri Guru Granth Sahib, P-24, Raag Siri, Mehla 1
Tera ek naam taare sansaar, main ayha aas ayho aadhaar
Nanak neech kahe bichaar, yeh dhaanak roop raha Kartar
Nanak ji zegt dat Wever Kabir alleen SatPurush is, de Schepper van allen.
- Heilige Rampal Ji Maharaj
 
 Het menselijk leven is uiterst kostbaar, in die mate dat het ook door goden en godinnen wordt nagestreefd omdat de vicieuze cirkel van leven & dood alleen in deze omslag kan eindigen. Denk er zelfs niet aan om zelfmoord te plegen en kom onder de goddelijke toevlucht van de heilige Rampal Ji Maharaj, die de ultieme remedie is voor alle problemen.
 Degenen die denken dat ze hun problemen en verdriet beëindigen door zelfmoord te plegen, het feit is totaal het tegenovergestelde! De cover van 84 lakh levensvormen is helemaal klaar om de ziel te martelen door het geven van grenzeloze pijn. Begin met de zo noodzakelijke taak van ware aanbidding en zie al je problemen verdwijnen.
De voornaamste reden voor zelfmoord is verdriet (lichamelijk, financieel of geestelijk), dat het gevolg is van slechte daden uit het verleden. De ware aanbidding van de Almachtige God Kabir door de Heilige Rampal Ji Maharaj heeft de ongebonden kracht om de vloek van slechte daden weg te nemen en iemands leven te vullen met vrede en geluk. 
Mensen die onbewust zelfmoord plegen doen de grootste zonde omdat het menselijk lichaam de meest waardevolle schat is, waarvan het enige motief is om het juiste pad van aanbidding te volgen en verlossing te bereiken. Al je problemen kunnen verdwijnen omdat alles mogelijk is voor de Almachtige Heer Kabir, die op dit moment aanwezig is in het omhulsel van de Heilige Rampal Ji Maharaj. 
 Na het doorstaan van extreme ellende in de dekking van 84 lakh levensvormen, wordt één menselijk leven toegekend met als enig doel om terug te landen naar de onsterfelijke en altijd gelukkige verblijfplaats genaamd Satlok. Zij die een einde maken aan hun menselijk lichaam door zelfmoord te plegen, zijn zondaars voor het hof van God, want het is het meest kostbare bezit! Volg het juiste pad van aanbidding en bevrijd jezelf van deze dodelijke val.
Zelfmoord creëert een all bane situatie!
Hoe zwaar het menselijk leven ook mag lijken, het menselijk lichaam is uiterst waardevol. De oplossing voor alle problemen is voorhanden, en dat ook nog eens zonder enige kosten! Kom onder de beschermende bescherming van de heilige Rampal Ji Maharaj door inwijding te nemen en ervaar mentale vrede en fysiek welzijn, met het uiteindelijke voordeel van het bereiken van bevrijding. 
 Mensen zoeken wel naar geluk, maar zijn niet in staat hetzelfde te ervaren, omdat de energiebank van goede daden is opgebruikt en ze niet zijn aangesloten op de bron die ze kan opladen voor de toekomst, waardoor mensen zelfmoord plegen! Saint Rampal Ji Maharaj is de enige ware goeroe, die op de Schrift gebaseerde aanbidding heeft voorzien door alle heilige boeken als basis te nemen. Neem inwijding van hem en maak uw heden en toekomst veilig.
Verban dit kwaad voorgoed!
Zelfmoorden zullen niet langer plaatsvinden als ieder van ons de ware methode van aanbidding volgt die door Saint Rampal Ji is verschaft, wat het ultieme medicijn is voor alle problemen! Een land verstoken van pijn, ouderdom en dood bestaat. Kruip onder het toevluchtsoord van de heilige Rampal Ji Maharaj en vlieg terug naar het onsterfelijke verblijf, genaamd Satlok. 
 Wanneer een blad loskomt van de tak van de boom, kan het niet opnieuw worden vastgemaakt. Op dezelfde manier is de gave van het menselijk lichaam de zeldzaamste van alle schatten, want alleen in deze bedekking kunnen we ware aanbidding verrichten en verlossing bereiken door de toevlucht te zoeken tot de Echte Heilige, die niemand anders is dan de Heilige Rampal Ji Maharaj!
 Door zelfmoord te plegen, vernietigen mensen hun menselijk lichaam en beëindigen zij hun menselijk leven, maar een eindeloze keten van problemen en verdriet begint, die veel meer is dan wat zij hier meemaakten!

 De Almachtige God Kabir kan de vloek van slechte daden vernietigen, omdat Hij de ultieme autoriteit is om hetzelfde te doen. Volg het ware pad van aanbidding en ervaar sereniteit!
Wanneer mensen een einde maken aan hun menselijk lichaam door zelfmoord te plegen, bereiken de problemen waarvan zij dachten dat ze zouden verdwijnen, het toppunt als het lijden van de hel onder ogen moet worden gezien, omdat zij de grootste zonde begingen door zelf een einde te maken aan hun menselijk leven! Dan eisen de wreedheden van 84 lakh levensvormen hun tol, waardoor 
 Zodra een mens zelfmoord pleegt, komt er een einde aan dit onschatbare mensenleven en wordt het lichaam in as omgezet! Was dit het hoofdmotief van je kostbare leven en is je pijn echt tot een einde gekomen?!

 Begin met de belangrijkste taak van ware aanbidding die alleen door de heilige Rampal Ji Maharaj is gegeven.
Is voedsel, onderdak het enige doel van het leven? Wat is het doel van het menselijk leven, om het uiteindelijke doel van het leven te kennen moet je het Gayan Ganga boek lezen geschreven door de enige echte spirituele leider van de wereld sant Rampal Ji Maharaj 
 De dood is de ultieme waarheid, maar niemand wil sterven. Waarom? Gayan Ganga geschreven door de enige echte spirituele leider van de wereld Sant Rampal Ji Maharaj is het enige boek dat alle antwoorden zal geven.
Kan zelfmoord echt een probleem oplossen? Het leven is zo'n kostbaar geschenk van God, lees Gayan Ganga geschreven door de enige ware spirituele leider van de wereld Sant Rampal Ji Maharaj om te weten wat God van ons wil. 
 Is het juist om drugs, Alcohol en vlees te consumeren? Keurt God dit goed? Lees dan zeker de boek Gayan ganga geschreven door enige ware spirituele leider van de wereld Sant Rampal Ji Maharaj om te weten over onze alle geschriften.
 Wat is de reden van een relatiebreuk? Lees de manier van leven geschreven door de enige echte spirituele leider van de wereld Sant Rampal Ji Maharaj om te weten hoe we een gelukkig en vredezaam leven moeten leiden.
Wat is de juiste manier om het leven te leven, Lees zeker manier van leven geschreven door enige echte  spirituele leider van de wereld Sant Rampal Ji Maharaj om de kunst van het leven te kennen. 
 Scheiden, gebroken relatie is de oorzaak van verdriet, maar hoe God aangegeven om te leven in een gelukkige relationship, lees manier van leven geschreven door enige echte spirituele leider van de wereld Sant Rampal Ji Maharaj om alle antwoorden te kennen
wat is volgens God de manier om te trouwen? Lees levenswijze geschreven door  enige ware spirituele leider van de wereld Sant Rampal Ji Maharaj 
 Wie is de Schepper van het Universum? Is God Vormloos? Lees het Gayan Ganga Boek, geschreven door Sant Rampal ji Maharaj, de enige ware spirituele leider ter wereld, om alle antwoorden te kennen die gebaseerd zijn op de Schrift.
Hemel en Hel, Bestaat het echt?  Gayan Ganga Geschreven door de enige ware spirituele leider van de wereld Sant Rampal ji Maharaj heeft alle antwoorden 
 Er wordt gezegd dat God de Vernietiger is van alle zonden, maar waarom lijden we nog steeds tijdens het aanbidden? Gayan Ganga Boek Geschreven door de enige ware spirituele leider van de wereld Sant Rampal ji Maharaj heeft alle antwoorden over God en Karma
 Jezus was een Profeet gezonden door God dan wie is opperste God? Moet lezen Gayan Ganga boek geschreven door enige ware spirituele leider van de wereld Sant Rampal ji Maharaj om te weten over die Allerhoogste God?
 Waarom lijden we allemaal onder zoveel problemen in de wereld terwijl we zelfs aanbidden? Wat is de juiste manier om God te aanbidden? Lees Gayan Ganga Geschreven door de enige ware spirituele leider van de wereld Sant Rampal ji Maharaj om alle antwoorden te weten
 We hebben gehoord dat niets onmogelijk is voor de allerhoogste God? Wie is dan de allerhoogste God? Waar is hij? Is de allerhoogste God /Allah/Jezus dezelfden? Lees Gayan Ganga geschreven door de enige ware spirituele leider van de wereld Sant Rampal ji Maharaj om te weten dat Echte God
Er wordt gezegd dat God en Verlossing niet mogelijk zijn zonder een Ware Spirituele leider. Wie is een ware spirituele leider? Wat is de definitie van een ware spirituele leider? Lees Gayan Ganga geschreven door Sant Rampal ji Maharaj, de enige ware spirituele leider ter wereld, om meer te weten te komen over deze door God gezonden leider.
We kunnen geluk en vrede in het leven en in het hiernamaals bereiken door het lezen en uitvoeren van de leer van het boek Way of Living, geschreven door de enige ware spirituele leider ter wereld Sant Rampal ji Maharaj. 
De reis van het schepsel begint vanaf de geboorte. In het Gayan Ganga Boek, geschreven door Sant Rampal ji Maharaj, de enige ware spirituele leider ter wereld, vindt u een gedetailleerde beschrijving van het juiste pad en de bestemming van het menselijk leven, namelijk verlossing. 
 Way of Living boek geschreven door enige ware spirituele leider van de wereld Sant Rampal ji Maharaj heeft een zuivere kennis door een lezing die de mens de ware manier van leven en geen suïcidale gedachten kan ooit in staat om op te duiken in de geest na het lezen van dit boek te krijgen
 
Echte Allah
Koran, Surah Al Furqan 25:58,
De god die Profeet Mohammed als zijn God beschouwt, die Allah (god)  verwijst naar een andere Opperste God.
-De heilige Sant Rampal Ji Maharaj
 Heilige Koran, Surah Al Furqan 25:58,
Allah/God Kabir is de vernietiger van alle zonden van zijn aanbieders.
-Heilige Sant Rampal Ji Maharaj
 Heilige Koran, Surah Al Furqan 25:58,
Allah/God Kabir alleen is eeuwig in werkelijkheid.
-Heilige Sant Rampal Ji Maharaj
 De Heilige Koran bewijst dat Allah Kabir Saheb Ji de almachtige God is. Hij alleen is onsterfelijk en waardig om aanbeden te wordem.
-Heilige Sant Rampal Ji Maharaj
 Heilige Koran, Surah Al Furqam 25:58,
En vier de heilige glorie van Allah Kabir met lof.
-Heilge Sant Rampal Ji Maharaj.

Koran bewijst ook dat Allah Kabir Saheb ji is die het waard is om aanbeden te worden.
Heilige Koran, Surah Al Furqan 25:52,
Blijf standvastig op basis van de kennis van de Koran door mij gegeven dat, Kabir alleen de hoogste God is. De almachtige god Kabir is de schepper en de aanbrenger van allen. Alle heilige boeken hebben het bewezen.
-Heilige Sant Rampal Ji Maharaj
 Heilige Koran, Surah Al Furqan 25:58,
De god die de kennis van de Koran gaf, zegt tegen Hazrat Muhammad dat hij moet geloven in die god Kabir die nooit zal sterven.
-Heilige Sant Rampal Ji Maharaj
Heilige Koran, Surah Al Furqan 25:59,
God Kabir schiep de hele natuur, wat er ook is tussen de aarde en de hemel is zes dagen en rustte op zijn troon in Satlok (eeuwige plaats) op de 7e dag.
-Heilige Sant Rampal Ji Maharaj
Allah/God is Kabir
Heilige Koran, Surah Al Fuqran 25:58,
De god die de kennis van de Koran gaf, zegt tegen Hazrat Muhammed dat je moet geloven in die god Kabir, die je ontmoet in de vorm van een Jinda heilige.
- Heilige Sant Rampal Ji Maharaj
 Heilige Koran, Surah Al Fuqran 25:58,
Kabir Allah (God Kabir) is het waard aanbeden te worden. 
-Heilige Sant Rampal Ji Maharaj
Koran bewijst dat Allah niemand andera is dan God Kabir. Hij is eeuwig in werkelijkheid
Heilige Bijbel, Genesis 18:2

Abraham keek op en zag drie mannen in de buurt staan.

Dit bewijst dat er meer dan één God is, terwijl christenen geloven dat God één is.

-Heilige Rampal Ji Maharaj
 Heilige Bijbel Genesis 1:27

God schiep de mensheid naar zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep Hij Ze: Mannelijk en vrouwelijk schiep hij ze.

God is niet vormloos. Dit is een ongefundeerde theorie.
De heilige Bijbel bewijst dat God in menselijke vorm is.
Ik ben hier gekomen van God. Ik ben niet alleen gekomen. God heeft me gestuurd. 
Johannes 8:42

Jezus was niet God.Heilige schriften bewijzen dat God Kabir zelf verschijnt in de vorm van een zuigeling op een lotusbloem in elke yuga.
 Genesis 3:22
En de Heer God zei: De man is nu als een van ons geworden.

Het zegt als één van ons.
Dit bewijst dat God net als ons is, in menselijke vorm. 
Hij is absoluut niet vormloos.
 Jezus kan onze zonden niet vernietigen.Ware aanbidding van God Kabir kan onze zonden vernietigen en vrede en verlossing schenken.

God kan je zonden vergeven- jajurved Adhyay 8 Mantra 13
 De Bijbel bewijst ook "Kabir is God". Bijbel Ijov 36:5 (Orthodoxe Joodse Bijbel) zie, El is Kabir en veracht geen enkele. Alle heilige boeken, inclusief veda's,Quaran,Bijbel,Guru granth sahib (heilig boek van het sikhisme) bewijzen dat kabir de eeuwige God is en de schepper van alles.
Jezus werd gekruisigd.Maar de Allerhoogste God is onsterfelijk. God Kabir is de Almachtige. God die nooit in geboorte en dood komt.

God Kabir ging naar zijn eeuwige plaats satlok,zijn lichaam werd niet gevonden, in plaats daarvan werden alleen geurige bloemen gevonden.
Johannes 5:26
Want zoals de vader het leven in zichzelf heeft, zo heeft hij de zoon het leven in zichzelf gegeven. Dit bewijst dat de opperste macht Jezus leven heeft gegeven.
Die opperste God is Kabir,die de gever van leven,geluk,vrede en verlossing is. ware spirituele leider Rampal ji Maharaj is de enige geautoriseerde guru die de ware mantra van god Kabir geeft waardoor men Moksha bereikt.
Jezus was niet de opperste God. Johannes 7:28

Hij die mij gezonden heeft is waar, en hem kent u niet.
Alleen een echte geestelijke leider weet alles over God.De heilige Rampal Ji Maharaj is die ware geestelijke leider die ware God aanbidt, waardoor men de verlossing bereikt.
 Dood niet voor de smaak van de tong Romeinen 14:21

Het is het beste om geen vlees te eten of wijn te drinken of iets anders te doen dat problemen veroorzaakt voor andere volgelingen van de heer.
Heilige Bijbel Genesis 1:29

God zei: "ik geef je elke zaaddragende plant op het gezicht van de hele aarde en elke boom die vrucht heeft met zaad erin.Ze zullen de jouwe zijn voor voedsel.God gaf geen opdracht om vlees te eten.
Heilige Bijbel zegt
"God us Kabir"
Orthodoxe Joodse Bijbel (OJB),Ijov 36:5

zie,El is Kabir,en veracht geen enkele;Hij is Kabir is Ko'ach lev (kracht van begrip).
 Jezus zei dat hij de zoon van God was. Alle heilige geschriften bewijzen dat de opperste God Kabir de vader van alle zielen is. Hij is de schepper van alle mensen.
Bijbelgenesis 3:8 bewijst dat God in vorm is.
- Die avond hoorden ze de heer God in de tuin wandelen. En ze verstoppen zich voor hem tussen de bomen.
De schepper is in vorm, Hij is  niet vormloos.Hij schiep de mens in zijn vorm.

Genesis 1:27- Zo schiep God de mens en maakte hem gelijk aan zichzelf.

Hij schiep ze mannelijk en vrouwelijk.
Een indiaanse man uit een plattelandsfamilie zou de oorlogen van de wereld voor altijd uitzenden
- Voorspelling van Jean Dixon over Saint Rampal Ji Maharaj.
Voorspelling van Nostradamus over de heilige Rampal Ji Maharaj

De grote chyren zal het hoofd van de wereld zijn. onder de leiding van chyren zal de gouden eeuw beginnen.
Chyren met de kracht van ware aanbidding zou alle naties overmeesteren.
- Nostradamus Voorspelling over Saint Rampal Ji Maharaj
Voorspelling van de heer vegiletin over Saint Rampal Ji Maharaj

- Een nieuwe beschaving die gebaseerd is op vrede en broederschap, afkomstig uit india, zou in de hele wereld tot vrede en tevredenheid leiden.
Voorspelling van Mr. Anderson over Saint Rampal Ji Maharaj.

Een religieuze plattelandsindiaan, die een grondwet opstelt over de principes van één menselijk ras, één taal en één vlag, zou de les geven van moraal,vrijgevigheid, dienstbaarheid aan de mensheid.
Voorspelling van vrouwelijke Astroloog uit Amerika Jean Dixon over Saint Rampal Ji Maharaj.

Na de ideologische oorlog zou er waarschijnlijk een nieuwe beschaving op basis van spiritualisme onstaan onder leiding van een indiaan.
Profetie van Nostradamus over Saint Rampal Ji Maharaj.

De redders die in india zullen verschijnen, zullen de wereld geluk, welvaart en vrede schenken.
Voorspelling van Astroloog uit Hongarije Boriska over Saint Rampal Ji Maharaj

Een indiaanse  profeet zou als gevolg van zijn succesvolle strijd tegen het materialisme een zeer grote aanhang hebben bij het gewone volk, dat het materialisme zou omzetten in spiritualisme.
Voorspelling Van Mr. Charles Clarke, een Astroloog uit Amerika, over Saint Rampal Ji Maharaj.

De bekendheid van India zou specifiek voortkomen uit zijn religie en filosofie. Deze religieuze revolutie zou de hele wereld beïnvloeden en de mens dwingen tot spiritualiteit.
Voorspelling van Astroloog uit Nederland De heer Gerard Crise Over Saint Rampal Ji Maharaj.

Een groot man uit India zou de hele wereld in een enkele band van de mensheid binden en zou voor altijd het geweld en de fraude uit de wereld uitroeien.