Expose

Debate Zakir
Dr Zakir Naik vs Sant Rampal Ji
Madhu Param hans
Madhu Paramhans Ji & Sant Rampal Ji
Jan muni
Jain Muni VS Sant Rampal Ji
shankrachary ji
Sankra Charya VS Sant Rampal Ji
Satpal Ji VS Sant Rampal Ji
Satpal Ji VS Sant Rampal Ji
nakli kabir panthi
Nakli Kabir Panthi VS Sant Rampal Ji
aary samaj
Arya Samaj VS Saint Rampal Ji
abhilash das
Abhilash VS Sant Rampal Ji
Iscon & Gyananand VS Sant Rampal Ji Maharaj
Iscon & Gyananand VS Sant Rampal Ji Maharaj